la normativa

Funcionament i normes bàsiques
      
Assegurança
El preu de la  Caminada inclou una assegurança d’accidents per a caigudes, lesions… durant el seu desenvolupament. En cas d’haver de fer-la servir poseu-vos en contacte amb l’organització.
En cas d’accident al llarg del recorregut, podeu trucar al Telèfon mòbil per a incidències que l’organització us facilitarà.

Responsabilitats
Les accions incíviques o que suposin qualsevol dany voluntari a tercers per part de les persones participants són responsabilitat de cada participant. L’organització no se’n farà càrrec.
Els infants i joves menors d’edat, participen sota la responsabilitat dels seus pares, mares, o de qui els representi legalment. Si són menors de 14 anys han d’anar amb una persona adulta.

Recomanacions
És important que dugueu un calçat i una roba adequades al terreny i la climatologia. Penseu també a protegir-vos del sol.
L’organització us donarà aigua en començar la prova i al control d’esmorzar; tot i això, és important que en porteu per mantenir una correcta hidratació.

Advertiments
1.   L’organització resoldrà els imprevistos sense obligació de comunicar-los a les persones inscrites.

2.   La caminada no es suspendrà en cas de pluja.

3.   La inscripció comporta l’acceptació d’aquesta normativa i no es retornarà l’import.
Targetes i punts de control
1.   En el moment de la inscripció us lliurarem una targeta, que haureu de portar en un lloc visible durant tota la prova i que us signaran els diferents controls de pas.
2.   Si heu d’abandonar la prova haureu de notificar-ho al control més proper i lliurar-hi la vostra targeta.
3.   L’hora màxima de sortida seran les 9.30 h. del matí, a partir d’aquesta hora no es considerarà tancada la sortida.
4.   Els controls de pas es tancaran quan arribi l’equip de l’organització que tanca la caminada.
5.   En tractar-se d’un recorregut pensat per fer caminant, no podem garantir que les persones que el facin corrents trobin a punt tots els controls de pas.
Són motiu de desqualificació:
1.   Abocar qualsevol tipus de deixalla al bosc.
2.   No passar per tots el controls de pas o passar quan ja s’hagin tancat.
3.   Malmetre o moure les senyalitzacions.
4.   Comportar-se de manera incívica amb la natura o amb la resta de participants.
5.   No fer la totalitat del recorregut a peu.
En cas de desqualificació caldrà que entregueu la targeta de control a l’organització.